List of bus routes to the  Kanto  area
Tokyo Metropolis
Tokyo Sta.⇔Tokyo Skytree Town
Capacity seating (nonreserved seats) in order of arrival. No reservations necessary.
JR Bus Kanto/Tobu Bus Central
Tokyo⇔Takao (late-night bus)
Capacity seating (nonreserved seats) in order of arrival. No reservations necessary.
Nishitokyo bus
Chiba Prefecture
Departing from Tokyo Sta./Akihabara Sta./Yurakucho Sta.→Tokyo Disney Resort/Shin-Urayasu area
Capacity seating (nonreserved seats) in order of arrival. No reservations necessary.
Tokyo BayCity Koutsu/Keisei Bus/JR Bus Kanto
Tokyo⇔Kazusa Minato/Tateyama/Awa Shirahama/Nambō Paradise/Kyuka Mura
Boso Rape-go
JR Bus Kanto/Nitto Kotsu
Ginza/Tokyo⇔Narita Airport/hotels around Narita Airport
THE Access Narita
Capacity seating (nonreserved seats) in order of arrival. Some seats are available for reservation. http://accessnarita.jp/jp/info/
JR Bus Kanto/Nitto Kotsu
Tokyo⇔Tomisato/Museum of Aeronautical Sciences/Tako/Yokaichiba Sta./Sosa City Hall
Capacity seating (nonreserved seats) in order of arrival. No reservations necessary.
JR Bus Kanto/Chibakotsu
Tokyo⇔Chiba Sta./Ōami Sta. (late-night bus)
Capacity seating (nonreserved seats) in order of arrival. No reservations necessary.
Chiba Chuo Bus
Kanagawa Prefecture
Tokyo⇔Hiratsuka (late-night bus)
Tokyo⇔Ōfuna (late-night bus)
Tokyo⇔Hon-Atsugi (late-night bus)
Tokyo⇔Hakone
JR Bus Kanto/Odakyu Hakone Highway Bus
Tokyo⇔Shizuoka/Hamamatsu/Nagoya
Tomei Highway Bus
JR Bus Kanto/JR Tokai Bus/JR Bustech
Ibaraki Prefecture
Tokyo⇔Iwaki
Iwaki-go
JR Bus Kanto/Shin Joban Kotsu/Tobu Bus Central
Tokyo⇔Iwaki (late-night service)
Midnight Iwaki-go
Tobu Bus Central
Tokyo⇔Hitachi/Takahagi
Hitachi-go
JR Bus Kanto/Hitachi Dentetsu
Tokyo⇔Hitachi/Takahagi (late-night service)
Midnight Hitachi-go
Hitachi Dentetsu
Tokyo⇔Hitachi-Ōta/Hitachi-Ōmiya/Hitachi-Daigo
Ibaraki Kotsu
Tokyo⇔Katsuta/Tokai
Capacity seating (nonreserved seats) in order of arrival. No reservations necessary.
Ibaraki Kotsu
Tokyo⇔Ishioka/Mito Sta.
Mito-go
Capacity seating (nonreserved seats) in order of arrival. No reservations necessary.
JR Bus Kanto/Kanto Railway/Ibaraki Kotsu
Tokyo⇔Ishioka/Mito Sta. (late-night service)
Midnight Mito-go
Kanto Railway
Tokyo⇔Tsukuba Center/University of Tsukuba
Tsukuba-go
Capacity seating (nonreserved seats) in order of arrival. No reservations necessary.
JR Bus Kanto/Kanto Railway
Tokyo⇔Tsukuba Center/University of Tsukuba (late-night service)
Midnight Tsukuba-go
JR Bus Kanto/Kanto Railway
Tokyo⇔Ibaraki Airport
Kanto Railway|Expressway Bus web reservations: http://kantetsu.co.jp/bus_reserve/
Kanto Railway
Tokyo⇔Hokota/Aso
Capacity seating (nonreserved seats) in order of arrival. No reservations necessary.
Kantetsu Green Bus
Tokyo⇔Suigō Itako/Kashima Jingu/Kashima Soccer Stadium
Kashima-go
Capacity seating (nonreserved seats) in order of arrival. No reservations necessary.
JR Bus Kanto/JR Bustech/Kanto Railway/Keisei Bus
Tokyo⇔Suigō Itako/Kashima Jingu/Kashima Soccer Stadium (late-night service)
Midnight Kashima-go
Kanto Railway
Tokyo⇔Suigō Itako/Kamisu City Hall/Hasaki
Hasaki-go
Capacity seating (nonreserved seats) in order of arrival. No reservations necessary.
JR Bus Kanto/Kanto Railway
Tochigi Prefecture
Tokyo⇔Nikko/Kinugawa
Tohoku Kyuko Bus
Tokyo⇔Sano
Horse Chestnut Tree-go
JR Bus Kanto
Gunma Prefecture
Tokyo/Shinjuku⇔Ikaho Onsen/Kusatsu Onsen
Joshu Yumeguri-go/Tokyo Yumeguri-go
JR Bus Kanto
Saitama Prefecture
Tokyo⇔Kasukabe (late-night bus)
Capacity seating (nonreserved seats) in order of arrival. No reservations necessary.
Tobu Bus Central
Tokyo⇔Yoshikawa/Matsubushi
JR Bus Kanto