List of bus routes to the  Koshinetsu  area
Yamanashi Prefecture
Tokyo⇔Fuji-Q Highland/Fujisan Sta./Kawaguchiko
JR Bus Kanto/Fujikyuko Bus
Nagano Prefecture
Tokyo⇔Nagano
WILLER TRAVEL
Tokyo⇔Kamikochi
Sawayaka Shinshu-go 
Service will begin on April 27
Alpico Kotsu
Tokyo/Shinjuku⇔Nakatsugawa/Nagoya
Chuo Liner Nagoya-go
JR Bus Kanto/JR Tokai Bus
Niigata Prefecture
Tokyo⇔Niigata
WILLER TRAVEL